Handige webadressen

Link
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is een beroepsvereniging en is vertegenwoordigd in de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici.

De NVH behartigt de belangen van aangesloten huidtherapeuten in Nederland, ontwikkelt kwaliteitsbeleid en organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden.

Stichting Nationaal Huidfonds

Het Huidfonds is een onafhankelijk fonds dat zich inzet voor betere zorg voor de huid. Door het werven van donaties en het aangaan van samenwerkingsverbanden, kunnen zij een bijdrage leveren in het verbeteren van de kwaliteit van huidzorg en informatieverstrekking.

Huidpatiënten Nederland

Huidpatiënten Nederland is de bundeling van mensen met huid- en haaraandoeningen. Naast individuele leden zijn ook specifieke patiëntenverenigingen aangesloten. Huidpatiënten Nederland verenigt ruim 15.000 patiënten en ondersteunt activiteiten op het gebied van lotgenotencontact en voorlichting.

Nederlands Lymfoedeem Netwerk

Het NLNet heeft verschillende activiteiten ontplooid om de missie en doelstelling van NLNet verder gestalte te geven. Deze activiteiten zijn: Informatie, Tijdschrift Lymfologica, Supportgroepen, Symposia en Cursussen.

Lipoedeem Patiënten Vereniging

Eerste en grootste site voor patiënten over de ziekte Lipoedeem.

Stichting Hematon Lymfklierkanker

Patiëntenorganisatie bloedkanker, lymfklierkanker en stamceltransplantatie.

Borstkankervereniging Nederland

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een landelijke vereniging voor én door borstkankerpatiënten, mensen met erfelijke of familiaire aanleg en hun naasten.

Patiëntenvereniging Gynaecologie Nederland

PGN zet zich in voor vrouwen met gynaecologische klachten en aandoeningen. Zij doen dit op basis van ervaringsdeskundigheid. Voor strikt medische adviezen verwijzen zij door naar een arts.

Netwerk van vrouwen met gynaecologische kanker

Olijf is een netwerk van vrouwen die gynaecologische kanker hebben (of hebben gehad), hun partners en naasten. Olijf wil lotgenoten, naasten en andere belangstellenden zo goed mogelijk informeren over gynaecologische kanker.

Landelijke Vereniging voor Vitiligopatiënten

De Landelijke Vereniging voor Vitiligo-Patiënten (LVVP) behartigt de belangen van vitiligopatiënten. De LVVP geeft informatie en financiert onderzoek.

Toon Hermans Huis Dronten

Inloophuis biedt ondersteuning aan mensen met kanker in alle fasen van het ziekteproces. Het inloophuis is open over kanker. Zij weten wat het is om met kanker geconfronteerd worden. Het inloophuis is voor iedereen die kanker heeft, of heeft gehad. Ook partners, kinderen, familie, vrienden en nabestaanden zijn van harte welkom.

Brittmode

Webwinkel voor het op maat laten maken van sleeves voor over een armkous.

Vergoeding huidtherapie per zorgverzekeraar/zorgverzekeringen vergelijken

Informatie over vergoeding van de verschillende therapieën voor het behandelen van huidaandoeningen.

Zorgverzekeringen vergelijken (Zorgwijzer)

Zorgverzekeringen vergelijken.

Zorgverzekeringen vergelijken (Independer)

Zorgverzekeringen vergelijken.

Zorgverzekeringwijzer/vergoedingen huidtherapie

Informatie over zorgverzekeringen in Nederland.