De huidtherapeut

Huidtherapie

Huidtherapeut
Huidtherapie is een paramedisch beroep binnen de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Een huidtherapeut behandelt patiënten met een zieke of beschadigde huid op verwijzing van huisarts of specialist. Dit in tegenstelling tot een schoonheidsspecialiste die de gezonde huid behandelt. Het doel van de behandeling van een huidtherapeut is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking als gevolg van een huidaandoening. Huidtherapeuten hebben de Hbo-opleiding Huidtherapie gevolgd en zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie; De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). NVH-leden werken volgens algemene en eigen protocollen en richtlijnen. Voorbeelden van eigen protocollen zijn het stappenplan Huidtherapeutisch Methodisch Handelen, het concept voor integrale oedeemtherapie (waarin de CBO-richtlijn voor lymfoedeem is geïncorporeerd) en het Hygiëneprotocol van de NVH.

NVH

De NVH is een overkoepelende organisatie voor huidtherapeuten en waarborgt de kwaliteit. Zij ontwikkelt kwaliteitsbeleid, organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden en is vertegenwoordigd in de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. Bovendien is de NVH aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). Een erkende huidtherapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging de NVH 

Wet BIG

Huidtherapie is sinds 2003 een wettelijk erkend paramedisch beroep. De titel is beschermd. Dit is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) artikel 34. Deze wet geeft regels voor de zorgverlening en beoogt kwaliteitsbevordering van de beroepsbeoefening en patiëntenbescherming. 

Wet Klachtrecht

Huidtherapeuten voldoen aan de beroeps- en opleidingseisen die de wet aan paramedici stelt. Bovendien is op hen de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector van toepassing. Om hier invulling aan te geven is de NVH sinds 1 januari 2003 aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). Het secretariaat van de KCP is ondergebracht bij het Nederlands Paramedisch Instituut in Amersfoort. 

Kwaliteitsregister Paramedici

Registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarbij wordt gecontroleerd of de beroepsbeoefenaar voldoet aan de opleidingseisen die beschreven staan in de AMvB ex artikel 34 wet BIG. Bij deze registratie onderschrijft de beroepsbeoefenaar de beroepscode die door de desbetreffende beroepsvereniging is vastgesteld. De registratie is in principe levenslang geldig. 

Waar vind je een huidtherapeut

Een huidtherapeut werkt in een eigen praktijk, in een groepspraktijk, in een gezondheidscentrum of in een ziekenhuis. Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met een huidtherapeut bij u in de buurt. Maar u kunt er ook uw huisarts of specialist naar vragen.