Laserbehandeling van overbeharing

LightSheer diodelaser
De LightSheer diodelaser kan ingezet worden bij de behandeling van overbeharing bij alle huidtypen.

Ten opzichte van een IPL-behandeling zult u met de LightSheer diodelaser, waar wij in onze praktijk mee werken, veel sneller en beter resultaat zien van de behandeling.

Ongewenste haargroei

LightSheer
Bij de nieuwste generatie LASER-apparatuur wordt de huid tijdens de behandeling optimaal beschermd. Vervolgens gaat de lichtbundel in een fractie van een seconde naar de hieronder gelegen haarzakjes. De lichtstraal is selectief en richt zich alleen op haarzakjes waar een donkere haar uitkomt. Het chromofoor (pigment) in de huid- en haarcellen absorbeert deze lichtstraal, waarna de energie van de lichtstraal omgezet wordt in warmte. Het haarzakje waaruit de haar wordt gevormd, wordt daardoor permanent beschadigd en er kan in dat betreffende haarzakje geen haar meer gevormd worden. Als de haarwortel niet geheel verwijderd is, kan er nog wel een zeer dun, niet gepigmenteerd, haartje ontstaan. Dit is cosmetisch meestal niet storend.

Omdat haren in een cyclus groeien, is slechts een deel van de haren in de groeifase. Alleen in de groeifase is de haarwortel gevoelig voor LASER. Daarom zal altijd een minimum van 5 tot 7 behandelingen nodig zijn voor een optimaal resultaat. De haar valt 5 tot 20 dagen na de LASER-behandeling uit.
Meestal is ook een jaarlijkse “touch-up-behandeling” nodig.

Rug voorVoor
Rug NaNa

Meer over laser

Wat is laser?

Laser staat voor: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Dit licht is opgebouwd uit maar één golflengte. De golflengte wordt bepaald door de electronen in het laser-medium. Dit medium kan een gas zijn (bv Argon of kooldioxide), een vloeistof (verf) of een vaste stof (robijn, alexandriet of Nd:YAG). De genoemde media zijn alle van belang voor dermatologische en cosmetische toepassingen. Typisch voor laser is dat de lichtbundels precies parallel lopen en niet, zoals bij gewone lichtbronnen, waar deze zich spreiden. Vandaar dat een laserpointer populair is bij presentaties waarbij dia's worden geprojecteerd. Zowel van dichtbij als van veraf geeft de laserpointer een perfect rond lichtpuntje op het scherm.

Energie die de huid binnendringt, zal doorgelaten en geabsorbeerd worden.
Van belang hierbij zijn:


Het chromofoor

Laser, is bijzonder geschikt om specifieke structuren in de huid te verhitten. Deze structuren heten: 'chromoforen'. Een chromofoor is die structuur, die licht van bepaalde golflengte bij voorkeur opvangt en absorbeert. Tijdens de absorptie van het licht wordt deze omgezet in warmte. Het licht bestaat dan niet meer. Zijn energie wordt aan de chromoforen overgedragen. Deze worden dus energierijker en dus verwarmd. De temperatuur van het chromofoor stijgt en het chromofoor en zijn directe omgeving wordt vernietigd. De cellen worden eigenlijk kort 'gekookt'. Dit koken gaat zo snel dat de andere huidstructuren, om het doel heen, niet beschadigd raken. De belangrijkste chromoforen in de huid zijn:

  • Melanine (pigment): wordt in de opperhuid, haren en haarwortels gevonden
  • Hemoglobine: aanwezig in het bloed
  • Water: aanwezig tussen en in de cellen
  • Anderen chromoforen, zoals: carotenen, ijzerverbindingen en dergelijke. Aanwezig in de cellen

De te gebruiken golflengte

De mate van absorptie voor de verschillende chromoforen hangt af van de golflengte van het gebruikte licht en uiteraard van het aanbod aan chromoforen in de huid. Door een optimale golflengte te kiezen kan bijvoorbeeld selectief pigment in de huid worden verhit, terwijl in andere structuren in de huid geen warmte geabsorbeerd wordt.

De tijdsduur van de puls

Om te voorkomen dat het chromofoor te lang wordt verhit, (zodat ook onbedoeld verder van de chromofoor gelegen structuren worden aangetast), wordt gebruik gemaakt van gepulseerde toediening van het licht. Door de korte belichting (pulsen) is een zeer korte verhitting van het chromofoor mogelijk, waarbij de rest van het omliggende weefsel wordt gespaard. Afhankelijk van het effect dat bereikt wil worden kan de pulsduur gekozen worden in milliseconden.

De juiste energie per oppervlakte-eenheid

Het doel moet ook met de gegeven energie kunnen worden vernietigd.
De behandeling

Voorbereiding op de behandeling
Bij veel behandelingen zullen wij adviseren om het gedeelte van de huid waar behandeld wordt zes weken voor de behandeling, tot zes weken na de behandeling, niet bloot te stellen aan zonlicht. Hierbij geldt ook het gebruik van zonnebank en zelfbruiningscrème op de te behandelen lichaamsoppervlakte. Pigment in de opperhuid houdt het licht dan namelijk grotendeels tegen, zodat de bloedvaatjes niet optimaal bereikt kunnen worden. Een gebruinde huid kan niet behandeld worden.

De behandeling
LightSheer
Bij een behandeling van de bovengenoemde huidaandoeningen wordt er eerst een heel dun laagje koude gel aangebracht op de plaats waar behandeld wordt. Dit om de huid te koelen en voor de geleiding van het licht. U draagt tijdens de behandeling een donkere bril ter bescherming van uw ogen. Vervolgens wordt het LASER-handstuk op uw huid geplaatst en dringen de lichtpulsen/flitsen de huid binnen. U voelt lichte prikjes, te vergelijken met een elastiekje dat tegen de huid aanschiet en warmte. Bij de één is dat gevoeliger dan bij de ander, maar doorgaans wel goed te verdragen. Voor een optimaal effect zijn er meerdere behandelingen nodig. In loop der behandelingen kan de huidtherapeut een betere inschatting maken van het aantal benodigde behandelingen. Dit heeft namelijk te maken met het bereikte resultaat van de voorafgaande behandeling. De behandelduur kan enkele maanden in tijd nemen, omdat een tweede behandeling vaak 4 tot 6 weken later plaatsvindt.

Na de behandeling
Direct na de behandeling kunt u op het behandelde huidgebied de volgende verschijnselen zien/voelen:

  • roodheid
  • vochtophoping rondom het behandelde gebied
  • bij het verwijderen van haren: ruikbaar en zichtbaar verbrande haartjes.
  • het gebied jeukt en prikkelt

Mocht u na de behandeling nog last hebben van warmte in het behandelde huidgebied, dan kunt u thuis nakoelen d.m.v. een koud washandje of een gekoelde coolpack (nooit rechtstreeks een stukje ijs of bevroren coolpack op de huid aanbrengen. Dit kan wel door er bijvoorbeeld een theedoek omheen te leggen. Een bevroren coolpack rechtstreeks op de huid kan blaarvorming veroorzaken). Op korte termijn is het mogelijk, dat er op de plaats van de behandeling pigmentverandering optreedt. Deze pigmentverschuivingen verdwijnen nagenoeg altijd na maanden (soms na een jaar). Blijvende veranderingen, zoals littekens, zijn uiterst zeldzaam.

Zonlicht

Pas op voor zonlicht voor of na een LASER-behandeling. U kunt best naar buiten als de zon schijnt, maar gebruik dan een zonnebrandcrème met minimaal factor 30. Echt zonnebaden of een zonnebankkuur wordt erg ontraden. Zonlicht kan een (soms blijvende) hyperpigmentatie (bruine verkleuring) van de huid geven. Blijf de huid daarom gedurende een half jaar tot een jaar na de laatste behandeling met een goede zonnebrandcrème tegen de zon beschermen.