Overbeharing

Overbeharing of ongewenste haargroei kan erg storend zijn. Er zijn twee vormen te onderscheiden. Als de haargroei toeneemt op de plaatsen waar al enige haargroei bestaat, wordt dit hypertrichosis genoemd. De oorzaak moet gezocht worden in de erfelijkheid en ontstaat al in de pubertijd. 
Als zich bij de vrouw een mannelijk beharingpatroon ontwikkelt, wordt dit hirsutisme genoemd.


Onze behandelmogelijkheden bij : Overbeharing